• naszą pasją jest drewno

Drewno termomodyfikowane

  • deski tarasowe TERMO 1-stronnie ryflowane, grubości 32mm, szerokości 120mm
  • szalówka płaska TERMO łączona na długości, grubości 21mm, szerokości 135mm
  • tarcica TERMO strugana czterostronnie, wymiary według zamówienie

Termiczna modyfikacja drewna to proces, polegający na oddziaływaniu na drewno wysokiej temperatury (zakres od 130 do 260˚C) w warunkach kontrolowanych, w którym następuje oddzielenie cząsteczek wody od celulozy. Dochodzi do reakcji brązowienia nieenzymatycznego – polimeryzacji oraz reakcji analizy, w wyniku której powstają związki zapachowe. Proces modyfikacji termicznej można przeprowadzać w parze wodnej, w atmosferze azotu, w kąpieli olejowej albo w gazach spalinowych. Ma ona na celu poprawę jego niektórych właściwości fizyko-mechanicznych, przede wszystkim twardości i odporności na ścieranie. Ponadto zwiększa stabilność wymiarową elementów drewnianych, odporność biologiczną oraz wpływa na zmniejszenie poziomu pochłanianej przez drewno wilgoci. Do ważnych zalet drewna po modyfikacji termicznej należy również poprawa odporności na agresywne oddziaływania środowiska, zwiększenie odporności na deprecjację techniczną drewna oraz pozwala uzyskać ciemny dekoracyjny kolor, dzięki czemu wybrane gatunki drewna krajowego mogą stanowić alternatywę, a w dłuższej perspektywie, zastąpić gatunki egzotyczne.