• naszą pasją jest drewno

Fundusze UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-20013.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP www.rpowp.wrotapodlasia.pl

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, iż Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KONAR” Wojciech Stasiełuk realizuje projekt pt. „Wdrożenie innowacyjnych technologii obróbki drewna oraz wprowadzenie na rynek krajowy i europejski nowatorskich rozwiązań dla budownictwa konstrukcyjnego szansą na poprawę konkurencyjności firmy PHU KONAR Wojciech Stasiełuk” nr WND-RPPD.01.04.02-20-125/12 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na podstawie umowy nr: UDA-RPPD.01.04.02-20-125/12-00 z dnia 16 maja 2014 roku zawartej w ramach Osi Priorytetowej I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.4: Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Poddziałanie 1.4.2: Małe i średnie przedsiębiorstwa

ue2 (1)