• naszą pasją jest drewno

Produkcja

W procesie produkcji najważniejsze znaczenie mają dwie grupy działań: nadzór jakościowy (merytoryczny) oraz dbałość o jakość i wysokie standardy pracy parku maszynowego. W ramach powyższych działań prowadzone są następujące zespoły czynności:

  • dbałość o utrzymywanie niezmienności parametrów: średnice elementów, grubości elementów na całej długości,
  • utrzymywanie parku maszynowego na optymalnym poziomie technicznym: m. in. dokładność cięcia uwarunkowana ostrością podzespołów tnących, monitorowanie zużycia poszczególnych elementów maszyn i urządzeń, itd.,
  • ścisły nadzór jakościowy nad procesem produkcji poszczególnych elementów zamówienia,
  • bieżąca selekcja gotowych produktów i gruntowna weryfikacja jakościowa: m.in. eliminacja produktów z wadami „odkrytymi” w wyniku przetarcia surowca,
  • systematyczne doskonalenie i podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych personelu nadzoru i produkcji,
  • suszenie drewna zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi i nowoczesnej suszarni sterowanej komputerowo,
  • na życzenie odbiorcy – impregnacja zanurzeniowa w najnowocześniejszych impregnatach drewna, maksymalizujących odporność drewna na szkodniki i choroby w określonym czasie,
  • na życzenie odbiorcy – struganie drewna