• Informujemy, że w dniu 28 maja z powodu przerwy w dostawie prądu, nie będzie się odbywać sprzedaż. Zapraszamy 29 maja od godz. 7:00

ISO 14001

Konar preferuje rozwiązania proekologiczne, które mają na celu zwiększenie wydajności produkcji w aspekcie zwiększenia ilości drewna użutkowego uzyskiwanego z każdej kłody, przy zachowaniu jego wysokich parametrów jakościowych i wytrzymałościowych. Zakładamy termowanie mniej cennego drewna gatunków iglastych, które dodatkowo zachowują wysokie własicwości. Gatunki te są wprowadzane na uboższych siedliskach, można je pozyskiwać częściej i przez to w większych ilościach bez negatywnych skutków oddziaływania na ekosystemy.

Wprowadzenie najnowszych technologii będzie miało pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju poprzez:

 1. Wprowadzenie na rynek produktów ograniczających obciążenie środowiska na etapie produkcji i eksploatacji – wyrobów tartacznych bezrdzeniowych, w tym termomodyfikowanych które cechuje m.in. :
  • drewno jest jednym z najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych, który jest surowcem jednorodnym, łatwym do recyklingu i ponownego wykorzystania,
  • wysokie parametry wytrzymałościowe oraz wyższa odporność na pęknięcia, umożliwią wzrost trwałości i wydłużenie czasu użytkowania konstrukcji budowlanych powstałych przy jego użyciu i zmniejszenie zużycia surowców drzewnych.
  • podczas procesu produkcji drewna modyfikowanego termicznie stosuje się parę wodną i wysoką temperaturę, nie używa się środków chemicznych , które miałyby szkodliwy wpływ na środowisko,
  • zastosowanie procesu modyfikacji termicznej drewna umożliwi zmniejszenie zużycia szkodliwych dla środowiska i zdrowia surowców w postaci chemicznych impregnatów drewna stosowanych w celu ochrony drewna oraz substancji barwiących.
 2. zastosowanie w procesie produkcyjnym rozwiązań i metod produkcji mających pozytywny wpływ na środowisko oraz wykorzystanie maszyn i urządzeń produkcyjnych o wysokim stopniu sprawności zapewniającym zmniejszenie jednostkowego zużycia energii, surowców i ilości generowanych odpadów. Powstające w procesie produkcji wyrobów tartacznych odpady drzewne (trociny, zrębki, wióry) kod odpadu 030105 będą przetwarzane w zakładzie produkcyjnym w wysokoenergetyczny, ekologiczny produkt – pellet, przy wykorzystaniu niskoenergetycznego procesu produkcji lub stosowane jako paliwo do spalania w kotłowniach.
 3. Wdrożenie nowych praktyk i technik zarządzania, promocji i marketingu, które w porównaniu z dotychczasowymi rozwiązaniami powinny skutkować zmniejszeniem negatywnego wpływu na środowisko.

W związku z wdrożeniem w naszej Organizacji Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodnego z normą PN-EN ISO 14001:2015 zarząd przyjął do realizacji politykę środowiskową obowiązującą każdego pracownika zatrudnionego w KONAR Sp. z o.o..

Polityka środowiskowa w KONAR SP. Z O.O. realizowana jest przez przestrzeganie i doskonalenie następujących zasad:

Przestrzeganie wszystkich przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz ciągłe doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego
Przestrzeganie przez wszystkich pracowników obowiązujących przepisów i zasad ochrony środowiska
Ciągłe podnoszenie świadomości środowiskowej oraz kompetencji pracowników, przy uwzględnieniu ich predyspozycji, umiejętności i wykształcenia, poprzez szkolenie
w zakresie wdrożonego systemu środowiskowego. Zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska, przez ciągły monitoring istotnych aspektów środowiskowych, identyfikację i eliminację zagrożeń środowiskowych, stosowanie procedur i instrukcji SZŚ w praktyce. Rzetelne informowanie pracowników o celach firmy, postępie technicznym i organizacyjnym, wpływie ich działań na środowisko naturalne oraz przedsięwzięciach i osiągnięciach w tym zakresie, jako zachęta do ciągłej poprawy systemu zarządzania środowiskiem. Prowadzenie identyfikacji zagrożeń dla środowiska oraz racjonalne gospodarowanie odpadami w celu minimalizacji wpływu naszych procesów produkcyjnych na środowisko naturalne.

Zrzut ekranu 2023-10-18 o 09.40.29